Utbildningar för kontaktsjuksköterskor

Här hittar du alla våra utbildningar för dig som är kontaktsjuksköterska.

Affektfokuserad cancerrehabilitering - en tvådagarsutbildning för kontaktsjuksköterskor

Kursens mål är att öka kunskap om psykologiska reaktioner vid cancersjukdom och värdet av att arbeta med strukturerade bedömningar av psykosociala behov för att hitta de patienter som är i behov av extra stöd, tidigt under sin cancerbehandling.OBS! Begränsat antal platser.

Utbildningstillfällen i Stockholm

30-31 augusti, 4-5 oktober, 25-26 oktober och 29-30 november

Utbildningstillfälle på Gotland

8-9 november

Kontaktperson

Ylva Hellstadius, e-post ylva.hellstadius@sll.se

Läs mer om kursen och anmäl dig här.

 

Kontaktsjuksköterskan i cancervården 7,5 hp -halvfart

Ny kurs startar vecka 35, 2018, på Sophiahemmet i Stockholm. 

Kontaktsjuksköterskan är patientens fasta kontakt i cancersjukvården. Kursens fokus är att utveckla kontaktsjuksköterskans kompetens för uppdraget att verka i cancervårdens processorienterade arbetsform.

Kursen vänder sig till kontaktsjuksköterskor som arbetar med cancerpatienter i olika verksamheter i Stockholm eller på Gotland.

Kontaktperson

Bodil Westman, e-post Bodil.westman@sll.se

Läs mer och anmäl dig här

Allmän onkologi för kontaktsjuksköterskor 7,5 hp

Ny kurs startar vecka 45, 2018. Kursen går på halvfart.

Syftet med kursen är att ge en teoretisk bas om cancersjukdomars orsak och behandling, den senaste medicinska utvecklingen samt onkologisk vård.

Kursen vänder sig till dig som arbetar som kontaktsjuksköterska i Stockholm eller på Gotland och vill få kunskap eller uppdatera tidigare kunskap inom onkologi. I mån av plats kan även sjuksköterskor inom ASIH går kursen. Du ska vara legitimerad sjuksköterska.

Mer information om kursen hittar du på Lunds universitets hemsida. 

Kontaktperson

Bodil Westman, e-post bodil.westman@sll.se.

 Anmäl dig här.

 

 

Förändringsarbete genom team - tillsammans kommer vi längre

Ny kurs startar november 2018.

Annmäl dig här.

Kursen ger bland annat

  • Verktyg och metoder för att leda förändring och skapa involvering.
  • Praktiskt stöd i arbetet med egna förändringsprojekt.
  • Ökad kunskap om förändringsmekanismer.
  • Trygghet i din roll att drivaförändringsprojekt.

Utbildningsdeltagarna ska identifiera och driva ett förändringsarbete inom en patientprocess. Därför är det bra, men inte ett måste, att två eller fler deltagare som arbetar inom samma patientprocess deltar.

Utbildningstillfällen:

15-16 november, 13-14 december, 31 januari, 28 mars, 8 maj

Kontaktperson

Katarina Lannervall, e-post katarina.lannervall@sll.se .

Sidan uppdaterad: 15 augusti 2018