Kunskapsstyrning

RCC ska tillsammans med landsting och regioner arbeta för en mer kunskapsstyrd cancervård.

RCC:s uppdrag är att:

  • Delta i arbetet med nationella riktlinjer och vid behov utarbeta regionala vårdprogram.
  • Stödja att nationella riktlinjer och vårdprogram och annat kunskapsstöd inom cancervården införs.
  • Arbeta för att nationella kvalitetsregister används för cancervårdens verksamhetsutveckling.

Här kan du läsa mer om vårdprogram, kvalitetsregister, standardiserade vårdförlopp, ordnat införande av läkemedel och läkemedelsregimer.