Manual läkemedelsuppföljning

Här kommer de dokument och manualer finnas som du behöver i ditt arbete med registrering av läkemedelsanvändning i de regionala uppföljningsregistren efter 1 september 2017.

Manualen för Läkemedelsmodulen på INCA är preliminär och kommer att uppdateras löpande.

Manual för arbetet med läkemedelsregistret (pdf, nytt fönster)

Följande rapport ligger till grund för uppföljning av läkemedelsanvändning efter september 2017:

Utredning av former för nationell registrering av användning av nya cancerläkemedel (pdf, nytt fönster)

Dokument kopplade till det tidigare registret för läkemedelsuppföljning hos RCC Stockholm-Gotland finns på den regionala sidan.


Regionalt innehåll


Dokument

Här finns de dokument och manualer som du behöver i ditt arbete med läkemedelsregistret i vår region. Om du har frågor kan du kontakta supporten på RCC Stockholm Gotland. 

Styrdokument

Styrdokument kvalitetsregister nya läkemedel (pdf)

Manualer

Användarhandbok för inrapportör i kvalitetsregister (pdf) 
Manual för registrering i kvalitetsregistret nya läkemedel (pdf)

Formulär

Registreringsformulär för registrering i kvalitetsregistret nya läkemedel (pdf)

 


Faktaägare: Freddi Lewin
Ansvarig redaktör: Bo Alm
Gemensam information uppdaterad: 17 april 2018

Regional information uppdaterad: 17 april 2018

Regionalt