Arbetsgrupper

För att stödja arbetet med kortare väntetider har två arbetsgrupper tillsats. Regionala cancercentrums projektgrupp och Socialdepartementets rådgivande expertgrupp.

Regionala cancercentrums projektgrupp

Projektgruppen består av varje RCC:s projektledare för arbetet med att införa kortare väntetider. Gruppen har bland annat som uppgift att utbyta regionala erfarenheter av arbetet med att samordna införandet, ta fram gemensamma underlag på uppdrag av RCC i samverkan och vara beredande i frågor som rör satsningen inför beslut av RCC i samverkan.

Läs mer om projektgruppen

Socialdepartementets rådgivande expertgrupp

Socialdepartementets rådgivande expertgrupp består av representanter med olika expertkunskaper inom cancerområdet. De kommer från bland annat Regionala cancercentrum, professionerna och patientorganisationerna.

Läs mer om socialdepartementets rådgivande expertgrupp


Gemensam information uppdaterad: 7 november 2016

Regionalt