Utbildning för SVF-koordinatorer

Kursen vänder sig till dig med uppdrag som SVF-koordinator eller med annan koordinerande funktion i en verksamhet som är involverad i de standardiserade vårdförloppen.

Kursen innefattar totalt fem dagar och är upplagd som två olika internattillfällen. Se datum nedan.

Målet med kursen är att:

  • Tydliggöra uppdraget som SVF-koordinator och närliggande uppdrag involverade i SVF
  • Bli trygg i rollen gentemot patienter, närstående och samtliga medarbetare i verksamheten
  • Få verktyg och metoder för att kunna arbeta med förbättringsarbete och utvärdering av den egna verksamheten
  • Få redskap och övning i kommunikation och presentation
  • Skapa nätverk för erfarenhetsutbyte och optimerat SVF-arbete.

Kursdatum 2017:
Kurstillfälle 1, 25-26 september
Kurstillfälle 2, 6-8 novemver

Utbildningarna är fullbokade, nya datum kommer i vår!

Sidan uppdaterad: 13 september 2017

Regionalt