Regionala cancercentrums projektgrupp för kortare väntetider

RCC i samverkan har tillsatt en nationell arbetsgrupp med respektive RCCs regionala projektledare för att stödja genomförandet av satsningen Kortare väntetider i cancervården.

Specifikt uppdrag

Gruppen ska inom ramen för projektgruppens arbete för kortare väntetider i cancervården:

  • Utbyta regionala erfarenheter av uppdraget med att samordna införandet av de standardiserade vårdförloppen.
  • Ge stöd till SKRs och RCC i samverkans uppdrag gällande kommunikationsinsatser.
  • Ta fram gemensamma underlag på uppdrag av RCC i samverkan.
  • Vara beredande i frågor som rör satsningen ”Varje dag räknas” inför beslut i RCC samverkan.

Gruppen består av de regionala projektledarna och leds av RCCs nationella samordnare för standardiserade vårdförlopp och SKRs projektledare för satsningen.

Gruppens sammansättning

porträtt

Helena Brändström

samordnare standardiserade vårdförlopp

Sveriges Kommuner och Regioner

 

 

RCC Norr

Anna-Lena Sunesson

chef RCC Norr

RCC Stockholm Gotland

Lisa Jelf Eneqvist

projektledare, verksamhetscontroller

RCC Syd

Björn Ohlsson

medicinsk chef

RCC Syd

RCC Sydöst

Charlotte Carlsson

regional projektsamordnare SVF

RCC Uppsala Örebro

Pia Jestin

RCC Väst

Marie Boëthius

utvecklingsledare

RCC Väst