MENY

Kunskapsteam cancer i primärvården (CaPrim)

Idag startar 70% av alla cancerutredningar i primärvården. Med anledning av detta har RCC Stockholm - Gotland tillsammans med primärvården sjösatt ett initiativ som finansieras inom ramen för arbetet med standardiserade vårdförlopp (SVF).

Genom kunskapsteamet CaPrim kan vi nå alla 216 vårdcentraler i SLL med information och kunskap om cancersjukdomar.

Målet med CaPrim är att:

  • etablera ett nätverk för cancer i primärvården och att sprida information om detta
  • öka kunskapen om cancerutredning och cancervård i primärvården
  • förbättra omhändertagandet av patienterna.

För mer information, kontakta

Elinor Nemlander:
elinor.nemlander@sll.se, Koordinator och Vårdutvecklingsledare, CaPrim, Akademiskt Primärvårdscentrum, specialist i allmänmedicin, Gröndals VC

Eliya Syed:
eliya.syed@sll.se, Koordinator och Vårdutvecklingsledare, CaPrim, Akademiskt Primärvårdscentrum, specialist i allmänmedicin, To Care Solna


Sidan uppdaterad: 21 mars 2018