Om vårdförlopp för primärvården

Här finns information om standardiserade vårdförlopp för primärvården.

Regionalt anpassad patientinformation

För Stockholms läns landsting så finns en regionalt anpassad patientinformation att dela ut till patient vid välgrundad misstanke om standardiserade vårdförlopp. Ladda ner den här.

Stöd vid information om Cancerrådgivningen
Stöd vid information om Cancerrådgivningen
Bild på förstasida om primärvårdsfolder om SVF för SL
Ladda ner folder om standardiserade vårdförlopp för primärvården i SLL

Faktaägare: Mona RidderheimMona Ridderheim

Sidan uppdaterad: 13 mars 2018