Utbildning för SVF-koordinatorer

Kursen vänder sig till dig med uppdrag som SVF-koordinator eller med annan koordinerande funktion i en verksamhet som är involverad i de standardiserade vårdförloppen.

Kursen innefattar totalt fem dagar och är upplagd som två olika internattillfällen. Se datum nedan.

Målet med kursen är att:

  • Tydliggöra uppdraget som SVF-koordinator och närliggande uppdrag involverade i SVF
  • Bli trygg i rollen gentemot patienter, närstående och samtliga medarbetare i verksamheten
  • Få verktyg och metoder för att kunna arbeta med förbättringsarbete och utvärdering av den egna verksamheten
  • Få redskap och övning i kommunikation och presentation
  • Skapa nätverk för erfarenhetsutbyte och optimerat SVF-arbete.

 

För tillfället ingen ytterligare utbildning planderad. 

Sidan uppdaterad: 5 februari 2018

Regionalt