MENY

Regional patientinformation

Här kan du ladda ner regionalt anpassad patientinformation region Stockholm. Den kan användas för alla vårdförlopp och delas ut till patienter vid välgrundad misstanke om cancer enligt standardiserade vårdförlopp.


Faktaägare: Lisa Jelf Eneqvist

Sidan uppdaterad: 28 juni 2019