Remissvar och ansökningar oktober 2015

I juni 2015 gick en remiss ut till landsting och regioner med förslag om nationell nivåstrukturering av sex områden/åtgärder inom cancervården. Remissvar och ansökningar om att driva nationella vårdenheter inkom till SKL senast 30 oktober 2015.

Här hittar du de senaste remissvaren och ansökningarna från juni 2016.

I remissen i juni 2015 föreslogs följande åtgärder för nationell koncentration:

  • Kirurgi och radioterapi vid analcancer
  • Kirurgisk och onkologisk behandling vid vulvacancer
  • Cytoreduktiv kirurgi med intraperitoneal kemoterapi (CRS/HIPEC) vid spridd cancer i buken
  • Isolerad hyperterm perfusion vid malignt melanom
  • Diagnostik och behandling vid muskulo-skelettala sarkom
  • Diagnostik och behandling vid buksarkom
  • Kurativt syftande kirurgi vid matstrups- och övre magmunscancer (2014, reviderad 2015) 

Landstingens/ regionernas remissvar och ansökningar om att driva nationella vårdenheter

Faktaägare: Stefan Rydén
Ansvarig redaktör: Bo Alm
Gemensam information uppdaterad: 2 oktober 2017

Regionalt