Utbildningar

Palliativ medicin - ”hands on” tips

Regionalt Cancercentrum (RCC) Stockholm-Gotland och Region Gotland bjuder in till halvdagsföreläsning om Palliativ medicin - ”hands on” tips

Samma föreläsning ges vid två tillfällen:
Datum: 17 september kl. 12.45-16.00. Se bilaga.
Datum: 18 september kl. 08:45-12:00. Se bilaga.

Lokal: Aulan på Lasarettet

Syfte

Att ge praktisk ”hands-on”- kunskap om handläggningen av patienter i palliativ fas. Särskilt fokus kommer att ligga på cancerpatienternas problematik. Lärandemål:
- ha kunskap om det palliativa förhållningssättet.
- ha god kunskap om smärta och ångest vid cancer
- kunna initiera och dosera smärtbehandling med avseende på opioider, NSAID och andra preparat

Målgrupp

Lasarettets läkare, från alla kliniska specialiteter: onkologer, kirurger, urologer, lungmedi-cinare, hematologer, invärtesmedicinare, ÖNH-läkare och övriga akutspecialiteter samt Primärvårdens läkare.

Kursintyg

Kursintyg lämnas till läkare som har deltagit hela dagen.

Anmälan

Kajsa Lingström, kajsa.lingstrom@gotland.se.
Telefon 8042

OSA senast 1 september

 

 

Palliativt Kunskpscentrum (PKC) har uppdraget att utbilda i palliativa frågor i stockholmsregionen. Här kan du läsa mer.