MENY

Vårdförlopp alarmsymtom

Fastställt av SKLs beslutsgrupp 2015-12-21

Luftvägarna, symtom och fynd

  • Återkommande bakteriella luftvägsinfektioner kan ge misstanke om myelom.
  • Pleuravätska utan annan uppenbar orsak kan ge misstanke om äggstockscancer.
  • Övriga luftvägssymtom, se lungcancer.