Till regionspecifikt innehåll

Nationellt vårdprogram för livmoderhalscancerprevention

Det nationella vårdprogrammet för livmoderhalscancerprevention fastställdes av Regionala cancercentrum i samverkan 2019.

Nationellt vårdprogram

Nationellt vårdprogram för livmoderhalscancerprevention, Kunskapsbanken

Alla vårdprogram, vägledningar och SVF finns i RCCs Kunskapsbank.

Stödjande RCC är Regionalt cancercentrum väst.

Regionspecifikt innehåll

  • Norr
  • Stockholm Gotland
  • Syd
  • Sydöst
  • Uppsala Örebro
  • Väst

Regionala medicinska riktlinjer för Västra sjukvårdsregionen

Kortversion av nationella vårdprogrammet som lämpar sig för kliniskt bruk (pdf)

Regionala vårdprogram kallas numera för regional medicinsk riktlinje (RMR) i Västra sjukvårdsregionen. Regional medicinsk riktlinje/Vårdprogram kan inte rekvireras upptryckta på papper från RCC Väst.

För utredning och behandling av cellprovsavvikelse används nedanstående RMR:

Rekommendation för självtest HPV på gynekologisk mottagning:

För kvinnor folkbokförda utanför VGR används nedanstående RMR: