Nationellt vårdprogram för prevention av livmoderhalscancer

Det nationella vårdprogrammet för prevention av livmoderhalscancer fastställdes 12 januari 2017. KVAST-kompendium i cervixcytologi (bilaga 3) uppdaterades i maj 2018.

Vårdprogram på remiss

Den nationella arbetsgruppen för cervixcancerprevention samt den nationella expertgruppen för cervixcancerprevention föreslår en förändring i det nationella vårdprogrammet för cervixcancerprevention.

Det är är arbetsgruppens och RCC samverkans bedömning att ökningen i livmoderhalscancer behöver mötas med åtgärder och att frågan brådskar. Det rör sig om en mindre ändring i vårdprogrammet som även den tvärprofesionella expertgruppen står bakom. Därför är remissrundan gemensam för landsting och professionella organisationer med något kortare svarstid än normalt för landstingen. Vi tar tacksamt emot synpunkter från profession och landsting/regioner.

Remissversion: Nationellt vårdprogram för cervixcancerprevention (pdf)

Remissvar skickas senast 1 november till: nvp@rccvast.se

Nationellt vårdprogram

Läs gällande vårdprogram på webben
Ladda ner gällande vårdprogram (pdf)

Vårdprogrammet innehåller bland annat

  • Rekommendationer om kallelseverksamhet
  • Provtagning
  • Utredning av avvikande cellprover
  • Behandling av cellförändringar
  • Kommunikation
  • Kvalitetskrav på verksamheterna
  • Krav på IT-system
  • Utbildningsinsatser

Faktaägare: Björn Strander, ordförande nationell arbetsgrupp för prevention mot livmoderhalscancer (NaCx)
Gemensam information uppdaterad: 14 september 2018

Regionalt