MENY

Tarmcancerscreening i Stockholm och på Gotland

Screeningverksamheten på Regionalt cancercentrum Stockholm Gotland ansvarar för tarmcancerscreeningen i regionen. Den startade 2008 och omfattar kvinnor och män mellan 60-69 år. 

Screeningen baseras på test av blod i avföringen. Provtagningsmaterial skickas ut för hemprovtagning. Sedan oktober 2015 används en immunologisk testmetod. 

Screeningenheten ansvarar för kallelsehantering, remittering, registrering, uppföljning och utvärdering av programmet.


Faktaägare: Charlotta Sävblom, verksamhetsutvecklare, RCC Stockholm - Gotland

Sidan uppdaterad: 13 mars 2019