MENY

Cancerplan Stockholm — Gotland 2013-2015

Cancerplan 2013-2015 ska skapa en sammanhållen vårdprocess och förbättra cancervården med patienten i fokus med sikte på att minska skillnader mellan olika regioner och mellan befolkningsgrupper.

I dag passerar en normal cancerpatient 26 övergångar inom vården, dessa övergångar är tyvärr inte samordnade vilket leder till en orolig vårdupplevelse för patienten. 

Ladda ner och läs cancerplan 2013-2015 här.bild på vårdpersonal som håller en hand på axeln på en patient

Syfte

Syftet med cancerplanen är att utarbeta riktlinjer för framtidens cancervård inom region Stockholm och Gotland. Cancerplanen beskriver konkreta åtgärder för att uppnå en vård som utformas utifrån patientens perspektiv och de mål som fastställts i den regionala cancerstrategin.

Cancerplanen ska tydliggöra hur cancervården kan vidareutvecklas för att erhålla en processorienterad, samlad, effektiv och högkvalitativ cancervård. Detta omfattar hur cancervården bedrivs, från prevention och tidig upptäckt till vidare i vårdprocessen. Detta innefattar även utvecklande av en modell för hur styrningen av cancervården ska utformas.

Cancerplanen innehåller generiska/övergripande multidisciplinära och multiprofessionella aspekter som inte är unika för varje cancerprocess. Cancerplanen skall möjliggöra att krav ställda i tidigare styrande strategiska dokument för cancersjukvården i regionen uppfylls.

Projektorganisation

Cancerplan och pilotprojektet 4D Bröstcancer har en styrgrupp och en projektgrupp samt en för pilotprojektet Bröstcancer. Gruppens representanter har utsetts av Karolinska Universitetssjukhuset, Karolinska Institutet, region Gotland samt hälso- och sjukvårdsförvaltningen SLL. Deltagarna är utsedda för att säkerställa att grupperna som helhet täcker med den kompetens som behövs för att säkra och utveckla patientfokus i linje med strategier och planer. Kopplingen mellan framtida cancersjukvård och forskning är av central betydelse, och görs tydlig genom uppdraget inom projekt 4D mellan Karolinska Institutet och Stockholms läns landsting.

Projektorganisation för cancerplan

 

Sidan uppdaterad: 15 augusti 2018