MENY

Cancerplan 2020-2023

Regionalt cancercentrum Stockholm Gotlands uppdrag är att utveckla cancervården i regionen. En ny cancerplan för 2020-2023 kommer att tas fram under första halvåret 2019 i en bred förankringsprocess och i dialog med bland annat hälso- och sjukvården, patienter, närstående, forskare samt allmänheten.


Ansvarig redaktör: Maria Franchell

Sidan uppdaterad: 4 oktober 2019