MENY

Dialogmöten och workshop våren 2019

Under 2019 planeras och genomförs ett antal dialogmöten och workshops i en bred förankringsprocess med olika intressenter, hälso- och sjukvården, patienter- och närstående, forskare samt allmänheten.

Syftet med dessa möten är att informera om vad som har hänt inom cancerområdet de senaste åren och att tillsammans diskutera hur cancervården bör utvecklas i framtiden. 

Dialogmöte med allmänheten i Stockholm och i Visby

6 mars i Stockholm och 19 mars i Visby

Dialogmöten hålls i Stockholm den 6 mars klockan 18.00- 20.00 på Hotel C, Vasaplan 4 och i Visby den 19 mars klockan 18.00-20.00 i i Rådhuset i Ljusgården, Visborgsallén 19 i Visby. 

Anmälan

Anmälan sker via mejl till monica.sandstrom@sll.se eller på telefon 070-640 63 07. De som inte kan delta på mötet kan skicka in sin synpunkter via mejl direkt till regionaltcancercentrum@sll.se


Sidan uppdaterad: 4 mars 2019