MENY

Dialogmöten och workshop våren 2019

Under 2019 planeras och genomförs ett antal dialogmöten och workshops i en bred förankringsprocess med olika intressenter, hälso- och sjukvården, patienter- och närstående, forskare samt allmänheten.

Syftet med dialogmötena är att informera om vad som har hänt inom cancerområdet de senaste åren och att tillsammans diskutera hur cancervården bör utvecklas i framtiden. 

Skicka in synpunkter via mejl

De som inte kan delta på mötet kan skicka in sin synpunkter via mejl direkt till regionaltcancercentrum@sll.se

Dialogmöten under våren

  • Allmänheten i Stockholm 6 mars
  • Allmänheten i Visby 19 mars
  • Första linjen chefer 8 mars
  • Processledare och CaPrim 21 mars
  • ASIH, avtalshandläggare Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, samordnande kontaktsjuksköterskor 3 april
  • Patient- och närståenderådet och hälsoinformatörer 3 april
  • Forskning och utveckling 4 april
  • Läkemedelsföretagen 9 maj
  • Fackliga företrädare/Patientföreträdare/Alla intressenter 28 maj.

Anmälan

Anmälan sker via mejl till ellinor.tingstrom-voneuler-chelpin@sll.se

Nyhetsartiklar

Nyhetsartikel om dialogmöte med allmänheten

Nyhetsartikel om dialogmöte med sjukvårdspersonal och politiker i Visby


Sidan uppdaterad: 26 april 2019