MENY

Dialogmöte med invånare i Visby

Här finns en sammanställning från dialogmötet med invånare på Gotland som Regionalt cancercentrum Stockholm Gotland arrangerade den 19 mars 2019.

Regionalt cancercentrum Stockholm Gotlands uppdrag är att utveckla cancervården i regionen. En ny cancerplan för 2020-2023 ska tas fram i en bred förankringsprocess med bland annat hälso- och sjukvården, patienter, närstående, forskare och allmänheten. 

Under mottot "Cancer berör alla!" bjöds invånare i Stockholm in till ett dialogmöte för att få information om vad som har hänt inom cancerområdet de senaste åren och för att tillsammans diskutera hur cancervården bör utvecklas i Stockholm i framtiden.

Sammanställning dialogmöte i Visby 19 mars

dialogmöte Visby.jpg


Ansvarig redaktör: Maria Franchell

Sidan uppdaterad: 6 maj 2019