MENY

Dialogmöte - forskning och utbildning

Här finns en sammanställning från dialogmötet med representanter från forskning och utbildning som Regionalt cancercentrum Stockholm Gotland arrangerade den 4 april 2019.

Regionalt cancercentrum Stockholm Gotlands uppdrag är att utveckla cancervården i regionen. En ny cancerplan för 2020-2023 ska tas fram i en bred förankringsprocess med bland annat hälso- och sjukvården, patienter, närstående, forskare och allmänheten. 

Under mottot "Cancer berör alla!" bjöds representanter från forskning och utbildning in till ett dialogmöte för att få information om vad som har hänt inom cancerområdet de senaste åren och för att tillsammans diskutera hur cancervården bör utvecklas i framtiden.

Sammanställning forskning och utbildning 4 april 2019


Ansvarig redaktör: Maria Franchell

Sidan uppdaterad: 6 maj 2019