MENY

Dialogmöte med första linjens chefer

Här finns en sammanställning från dialogmötet med första linjens chefer som Regionalt cancercentrum Stockholm Gotland arrangerade den 8 mars 2019.

Regionalt cancercentrum Stockholm Gotlands uppdrag är att utveckla cancervården i regionen. En ny cancerplan för 2020-2023 ska tas fram i en bred förankringsprocess med bland annat hälso- och sjukvården, patienter, närstående, forskare och allmänheten. 

Under mottot "Cancer berör alla!" bjöds första linjens chefer in till ett dialogmöte för att få information om vad som har hänt inom cancerområdet de senaste åren och för att tillsammans diskutera hur cancervården bör utvecklas i framtiden.

Sammanställning dialogmöte med första linjenschefer 8 mars


Ansvarig redaktör: Maria Franchell

Sidan uppdaterad: 6 maj 2019