MENY

Ledtider i realtid för Stockholms län

RCC Stockholm – Gotland har tillsammans med representanter för professionen tagit fram en modell för att få fram realtidsdata för ledtider ur befintliga vårdadministrativa system. 


ExempelbildDetta är ett komplement till data som kommer i kvalitetsregistrens rapporter och de öppna jämförelser som Socialstyrelsen tar fram. 
Denna modell kommer att generera nyckeltal regelbundet som kan användas för att jämföra och utveckla verksamheter i Stockholms län. Ledtiderna finns redovisade för hela länet och per sjukhus. I och med införande av standardiserade vårdförlopp blir det än viktigare att kunna följa upp ledtiderna. 

Först ut är tiden mellan diagnos och operation för bröstcancer, tjock- och ändtarmscancerlivmoderkroppscancer och cancer i urinblåsan. Framöver kommer realtidsdata för fler cancerdiagnoser.

Göran Lord

Statistik och mätningar

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

 

 

Kontakt

Roger Henriksson


Faktaägare: Roger Henriksson, chef RCC Stockholm - Gotland

Sidan uppdaterad: 22 juni 2017