MENY

Tre frågor

till Mikael Björnstedt, professor, verksamhetschef för Klinisk patologi/cytologi vid Karolinska Universitetslaboratoriet, Karolinska Universitetssjukhuset samt SPESAK inom patologi.

Mikael BjörnstedtVad är nyttan med ett regionalt kunskapscentrum för patologi och cytologi?

– Med satsningen finns möjlighet att äntligen få ett samlat och samordnat grepp i regionen. Det pågår många aktiviteter inom området idag. Det är till exempel nätverk för digital diagnostik för bättre användning av kompetens, riktade kliniska obduktioner samt forskning och utbildning inom alla verksamheter och inte bara på Karolinska. Jag ser verkligen fram emot detta. Det är en efterlängtad och synnerligen välbehövlig regional satsning.

Vad är det första ni kommer att ta tag i?

– Vi behöver bland annat prioritera arbetet med att se till att de standardiserade vårdförloppen inom cancer kan implementeras. Väntetiderna för PAD-svar ska minska till tre dagar. För att få till det måste vi till exempel samordna och ta fram gemensamma
standardiserade protokoll för att få en effektiv och jämlik diagnostik hos
alla laboratorier i länet. 

När är de nya ST-läkarna i patologi och cytologi igång?

– Med den stora patologbristen i landet och i regionen så blir åtta
ST-läkare per år i sex år ett mycket välkommet tillskott. Utbildningen
sätter igång på en gång. Det är en ökning med en tredjedel och kommer
att tillföra mycket för patologin i länet.


Sidan uppdaterad: 22 juni 2017