Statistik på ledtider för patologi

Ledtiderna för patologi är en viktig del i de standardiserade vårdförloppen. Karolinska universitetslaboratoriet (KUL) har valt att hantera samtliga tumörfall, oavsett om de ingår i SVF eller inte, som prioriterade. Detta innebär att svarstiderna inte skiljer sig mellan SVF-fall och fall som är utanför SVF och undanträngningseffekten uteblir.

SVF är införda i regionens samtliga patologiverksamheter men de största volymerna hanteras av KUL. Här nedan redovisas statistik från KUL på ledtiderna för några vårdförlopp.

Fördelning av ledtider på antal dagar

 

Statistik på ledtider patologi urinblåsa

Statistik på ledtider patologi huvudhalscancer

Statistik på ledtider patologi matstrupe magsäck

Faktaägare: Hosein Nodeh

Sidan uppdaterad: 9 juni 2017