MENY

Upphandling inom ExDIN-projektet

Regionalt Cancercentrum (RCC) genomför upphandling av en programledare för samt delprojektledare inom ExDIN-projektet. Anbud skall vara RCC tillhanda senast 2015-08-31 i enlighet med upprättat förfrågningsunderlag.


Sidan uppdaterad: 11 oktober 2019