KUNSKAPSSTÖD FÖR DIG I CANCERVÅRDEN

Med patienter och närstående för hela människan.
Tillsammans med landsting och regioner.
I dagens och framtidens cancervård.

Mer om cancersjukdomar

1177

På 1177 Vårdguiden kan du läsa mer om cancersjukdomar och möta personer som själva fått cancer. 1177 Vårdguiden.

Nyheter

Nationellt vårdprogram malignt melanom uppdaterat

Det första nationella vårdprogrammet för malignt melanom togs fram 2013. Den senaste reviderade versionen av vårdprogrammet fastställdes i maj 2018.

15 juni 2018 | Samverkan

Allt fler överlever sin cancerdiagnos

Även om allt fler insjuknar i cancer, är trenden att betydligt fler överlever sin cancerdiagnos. Det visar två nya rapporter som presenterar aktuell statistik om cancer.

14 juni 2018 | Samverkan

Från botten till toppen på två år

Uddevalla har Sveriges kortaste ledtider i SVF vid prostatacancer. Hur gör de för att åstadkomma det?

12 juni 2018 | Samverkan

Studie: MDK viktiga men i behov av tydligare rutiner

I en enkätstudie, som besvarats av läkare, sjuksköterskor och koordinatorer i södra sjukvårdsregionen, undersöker RCC Syd hur medverkande i multidisciplinära konferenser (MDK) upplever mötesformen som arbetsredskap.

11 juni 2018 | Syd

Patienterna fortsatt nöjda med SVF

Liksom i tidigare redovisningar ser vi att patienterna fortfarande är mycket nöjda med sin utredning enligt standardiserade vårdförlopp.

7 juni 2018 | Samverkan

RCC Syd söker ordförande till patient- och närståenderådet

Skicka in din intresseanmälan senast 21 juni!

7 juni 2018 | Syd

Åtgärder ska stärka screeningen för livmoderhalscancer

Skyddseffekten av livmoderhalsscreening något minskad, men bästa skyddet är allt jämt fortsatt regelbunden cellprovtagning.

5 juni 2018 | Samverkan

Se fler nyheter

Nyhetsarkiv

Kalender

Utbildning i Good Clinical Pratice

Kursen om kliniska prövningar som vänder sig till både läkare och sjuksköterskor.

30 augusti 2018 | Syd

Radiologisk workshop kring MRT diagnostik av prostatacancer

Målgrupp för dagen är radiologer som är intresserade av MRT-prostata och sköterskor som ska utföra undersökningar.

21 september 2018 | Syd

Workshop för patientföreträdare

Workshop med särskilt fokus på utdata och organisation kring kvalitetsregister.

3 oktober 2018 | Syd

RCO Syds registerdag 2018

Mötet kommer att innehålla mycket av intresse för alla regsterengagerade, både för registerstyrgrupperna och för anställda vid RC/RCC Syd.

4 oktober 2018 | Syd

Hälsofrämjande levnadsvanor vid cancerbehandling

Utbildningsdag för kontaktsjuksköterskor den 15 november.

15 november 2018 | Syd

Se fler händelser

Kalenderhändelser