KUNSKAPSSTÖD FÖR DIG I CANCERVÅRDEN

Med patienter och närstående för hela människan.
Tillsammans med landsting och regioner.
I dagens och framtidens cancervård.

Mer om cancersjukdomar

1177

På 1177 Vårdguiden kan du läsa mer om cancersjukdomar och möta personer som själva fått cancer. 1177 Vårdguiden.

Nyheter

Införandet av e-MVP i gång!

Patienter med huvud- och halscancer på Nya Karolinska erbjuds nu en elektronisk Min Vårdplan.

21 juni 2018 | Samverkan

Nationellt vårdprogram malignt melanom uppdaterat

Det första nationella vårdprogrammet för malignt melanom togs fram 2013. Den senaste reviderade versionen av vårdprogrammet fastställdes i maj 2018.

15 juni 2018 | Samverkan

Allt fler överlever sin cancerdiagnos

Även om allt fler insjuknar i cancer, är trenden att betydligt fler överlever sin cancerdiagnos. Det visar två nya rapporter som presenterar aktuell statistik om cancer.

14 juni 2018 | Samverkan

Från botten till toppen på två år

Uddevalla har Sveriges kortaste ledtider i SVF vid prostatacancer. Hur gör de för att åstadkomma det?

12 juni 2018 | Samverkan

Studie: MDK viktiga men i behov av tydligare rutiner

I en enkätstudie, som besvarats av läkare, sjuksköterskor och koordinatorer i södra sjukvårdsregionen, undersöker RCC Syd hur medverkande i multidisciplinära konferenser (MDK) upplever mötesformen som arbetsredskap.

11 juni 2018 | Syd

Patienterna fortsatt nöjda med SVF

Liksom i tidigare redovisningar ser vi att patienterna fortfarande är mycket nöjda med sin utredning enligt standardiserade vårdförlopp.

7 juni 2018 | Samverkan

RCC Syd söker ordförande till patient- och närståenderådet

Skicka in din intresseanmälan senast 21 juni!

7 juni 2018 | Syd

Se fler nyheter

Nyhetsarkiv

Kalender

Utbildning i Good Clinical Pratice

Kursen om kliniska prövningar som vänder sig till både läkare och sjuksköterskor.

30 augusti 2018 | Syd

Radiologisk workshop kring MRT diagnostik av prostatacancer

Målgrupp för dagen är radiologer som är intresserade av MRT-prostata och sköterskor som ska utföra undersökningar.

21 september 2018 | Syd

Workshop för patientföreträdare

Workshop med särskilt fokus på utdata och organisation kring kvalitetsregister.

3 oktober 2018 | Syd

RCO Syds registerdag 2018

Mötet kommer att innehålla mycket av intresse för alla regsterengagerade, både för registerstyrgrupperna och för anställda vid RC/RCC Syd.

4 oktober 2018 | Syd

Se fler händelser

Kalenderhändelser