KUNSKAPSSTÖD FÖR DIG I CANCERVÅRDEN

Med patienter och närstående för hela människan.
Tillsammans med landsting och regioner.
I dagens och framtidens cancervård.

Mer om cancersjukdomar

1177

På 1177 Vårdguiden kan du läsa mer om cancersjukdomar och möta personer som själva fått cancer. 1177 Vårdguiden.

Nyheter

Nationellt vårdprogram myleom uppdaterat

Det första nationella vårdprogrammet för myelom togs fram 2016. Den senaste reviderade versionen fastställdes i februari 2018.

23 mars 2018 | Samverkan

Data i Nationella prostatacancerregistret håller hög kvalitet

Datakvalitén i NPCR är hög. Det visar en avhandling där bland annat fyra dimensioner av datakvalitet undersöktes.

15 mars 2018 | Samverkan

SVF för cancer i urinblåsan uppdaterat

Det standardiserade vårdförloppet för cancer i urinblåsan och övre urinvägarna är uppdaterat, vilket även får konsekvenser för ledtidsmätningen.

27 februari 2018 | Samverkan

Socialministerns intentioner för cancerstrategins framtid

På Världscancerdagen presenterade Annika Strandhäll regeringens inriktning för framtidens cancervård.

26 februari 2018 | Samverkan

Nationellt vårdprogram bröstcancer uppdaterat

Det första nationella vårdprogrammet för bröstcancer togs fram 2014. Den senaste reviderade versionen fastställdes i januari 2018.

16 februari 2018 | Samverkan

Patientinformation om SVF översatt till tolv språk

Finns att ladda ner i tre olika filformat och kan anpassas efter lokala behov.

16 februari 2018 | Samverkan

Ny version av appen Cancervård

Vi har uppdaterat vår app Cancervård. Du som har automatisk uppdatering har redan fått den nya versionen.

15 februari 2018 | Samverkan

Se fler nyheter

Nyhetsarkiv

Kalender

Utbildning i Good Clinical Practice

Utbildning för läkare och sjuksköterskor som vill arbeta med kliniska prövningar.

4 april 2018 | Syd

Nätverksmöte koloskopi

Möte om koloskopiverksamheten i Skåne, Blekinge, Kronoberg och Halland, både i privat och offentlig vård.

6 april 2018 | Syd

Workshop om Perkutan tibialis nervstimulering (PTNS)

Med denna workshop vill vi samla både er som har erfarenhet av metoden och er som vill lära er grunderna i PTNS.

17 april 2018 | Syd

En afton om gynekologisk cancer

Återkommande event för att uppmärksamma gynekologisk cancer. I samarbete med Nätverket mot gynekologisk cancer.

18 april 2018 | Syd

En dag för kontaktsjuksköterskan

Vi tar bland annat upp språkbruk, familjens hälsa och välbefinnande, prevention och egenvård vid risk för lymfödem.

19 april 2018 | Syd

Utbildning i Good Clinical Practice

Utbildning för läkare och sjuksköterskor som vill arbeta med kliniska prövningar.

24 april 2018 | Syd

Se fler händelser

Kalenderhändelser