KUNSKAPSSTÖD FÖR DIG I CANCERVÅRDEN

Med patienter och närstående för hela människan.
Tillsammans med landsting och regioner.
I dagens och framtidens cancervård.

Mer om cancersjukdomar

1177

På 1177 Vårdguiden kan du läsa mer om cancersjukdomar och möta personer som själva fått cancer. 1177 Vårdguiden.

Nyheter

Fler patienter med lungcancer kan upptäckas tidigare genom SVF

Det framgår av en studie genomförd av distriktsläkaren Lisa Sallmén vid vårdcentralen i Värmlands Nysäter.

13 november 2018 | Samverkan

SVF för tjock- och ändtarmscancer uppdaterat – för införande 2019

Tre standardiserade vårdförlopp publiceras nu i uppdaterade versioner. Landstingen har i uppdrag att införa förändringarna vid årsskiftet.

7 november 2018 | Samverkan

Bättre koll på användningen av cancerläkemedel

För första gången har vi en nationell process för att bygga kunskap om användningen av cancerläkemedel.

6 november 2018 | Samverkan

Nationell vägledning för rehabilitering efter bäckencancer

Vägledningen för bäckencancerrehabilitering ska öka kunskapen om vilka besvär som kan uppstå och vilka behandlingsmöjligheterna är.

5 november 2018 | Samverkan

Ny ordförande i RCC Syds PNR

RCC Syds nya patient- och närståenderåd håller just nu på att formas. Ny ordförande, Didrik von Porat, är utsedd.

5 november 2018 | Syd

GCP-utbildning för personal inom cancervården

Utbildning i Good clinical practice (GCP) gagnar både vård och patienter.

5 november 2018 | Syd

Insatser för kvalitetssäkring av SVF-uppföljningen

En jämförelse mellan nationella väntetidsdatabasens och de nationella kvalitetsregistrens uppgifter om SVF-väntetider uppvisar skillnader som tyder på att mer behöver göras för att stärka uppföljningen.

1 november 2018 | Samverkan

Se fler nyheter

Nyhetsarkiv

Kalender

Hälsofrämjande levnadsvanor vid cancerbehandling

Utbildningsdag för kontaktsjuksköterskor och teamet runt cancerpatienten.

15 november 2018 | Syd

Nordic collaboration cancer care pathways

Välkommen till det tredje mötet om gemensam forskning kring pakkeforløp – standardiserade vårdförlopp i cancervården. Mötet kommer att hållas på engelska.

15 november 2018 | Samverkan

Nordiskt möte om Diagnostiska Centrum

Mötet ska ge deltagarna en överblick om Diagnostiska Centrum i Norden. Vilka erfarenheter har vi gjort? Vad kan vi lära av varandra?

16 november 2018 | Samverkan

Workshop om kliniska studier i cancervården

Workshop om hur vi ger fler patienter möjlighet att delta i kliniska studier i södra sjukvårdsregionen.

14 mars 2019 | Syd

Se fler händelser

Kalenderhändelser