KUNSKAPSSTÖD FÖR DIG I CANCERVÅRDEN

Med patienter och närstående för hela människan.
Tillsammans med landsting och regioner.
I dagens och framtidens cancervård.

Mer om cancersjukdomar

1177

På 1177 Vårdguiden kan du läsa mer om cancersjukdomar och möta personer som själva fått cancer. 1177 Vårdguiden.

Nyheter

Ny rapport från kvalitetsregistret för Myelom

Nu är årets rapport från nationella kvalitetsregistret för myelom publicerad. I rapporten presenteras data för patienter diagnostiserade t o m 31 december 2016.

19 april 2018 | Samverkan

Vägledning för bäckenrehabilitering på remiss

Dokumentet vägleder i hur vården ska ställa diagnos och behandla fysiska problem som patienter kan få efter behandling för cancer i tarmen, urinblåsan eller könsorganen.

18 april 2018 | Samverkan

Nu har Nationella prostatacancerregistret släppt RATTEN för 2017

Data finns nu tillgängliga för män diagnostiserade med prostatacancer t o m 31 december 2017 på RATTEN.

16 april 2018 | Samverkan

Nationella vårdprogram på remiss

Fyra nationella vårdprogram har enligt RCC-modell gått ut på remiss till profession och patientföreningar. Två vårdprogram har gått ut på remiss till landsting och regioner.

16 april 2018 | Samverkan

Patienter med lymfödem ska få samma förutsättningar och behandling

RCC Syd har initierat ett arbete med att ta fram förslag på en regional tillämpning för södra sjukvårdsregionen vid hantering och behandling av lymfödem.

13 april 2018 | Syd

HPV-vaccination även för pojkar utreds

Om regeringen beslutar att vaccinet ska ingå i nationellt program, skall HPV-vaccin erbjudas gratis till pojkar liksom det görs idag för flickor.

13 april 2018 | Syd

Nu kan canceranmälan göras elektroniskt

Nu lanseras elektronisk canceranmälan. Den kliniska verksamheten kan rapportera in sina canceranmälningar elektroniskt.

10 april 2018 | Samverkan

Se fler nyheter

Nyhetsarkiv

Kalender

Utbildning i Good Clinical Practice

Utbildning för läkare och sjuksköterskor som vill arbeta med kliniska prövningar.

24 april 2018 | Syd

Gynekologisk cellprovtagning 50 år

Följ med på resan till nya vårdprogrammet och primärscreening med HPV.

2 maj 2018 | Syd

Dialogmöte patientsamverkan

Dialogmöte patientsamverkan vid tre tillfällen under våren.

2 maj 2018 | Syd

Dialogmöte patientsamverkan

Dialogmöte patientsamverkan vid tre tillfällen under våren.

29 maj 2018 | Syd

Dialogmöte patientsamverkan

Dialogmöte patientsamverkan.

30 maj 2018 | Syd

ANCR konferens om cancerregister och cancerepidemiologisk forskning

Denna årliga konferens ses av många som den allra bästa som rör arbete kring cancerregister och cancerepidemiologisk forskning.

12 juni 2018 | Samverkan

Se fler händelser

Kalenderhändelser