KUNSKAPSSTÖD FÖR DIG I CANCERVÅRDEN

Med patienter och närstående för hela människan.
Tillsammans med landsting och regioner.
I dagens och framtidens cancervård.

Mer om cancersjukdomar

1177

På 1177 Vårdguiden kan du läsa mer om cancersjukdomar och möta personer som själva fått cancer. 1177 Vårdguiden.

Nyheter

Kvalitetsrapport påvisar förbättring i prostatacancervården

Den nationella kvalitetsrapporten för prostatacancer för 2017 är publicerad och visar på en positiv utveckling för sjukvården inom prostatacancer.

17 september 2018 | Samverkan

Professor Lisa Rydén ny chef på RCC Syd

RCC Syd har anställt ny verksamhetschef

13 september 2018 | Syd

Lena Luts ny cancersamordnare i Region Skåne

Den 1 september tog Lena Luts över rollen som cancersamordnare för Skåne. Här berättar Lena kort om sig själv och sitt arbete.

13 september 2018 | Syd

Teambuilding kortade väntetiderna med fem veckor

När kontaktsjuksköterskorna på urologen i Östersund tog över arbetsuppgifter från läkarna blev tiden mellan prostatabiopsi och behandlingsbeslut fem veckor kortare.

12 september 2018 | Samverkan

Avancerad sarkombehandling koncentreras till tre sjukhus

Alla landsting har nu beslutat följa RCCs rekommendation, att koncentrera avancerad diagnostik och behandling av barn och vuxna med sarkom till tre ställen i landet.

3 september 2018 | Samverkan

Patient- och närståendeföreträdare till vårt nya råd

RCC Syd välkomnar nomineringar till medlemmar av vårt nya patient- och närståenderåd för en förbättrad cancervård.

3 september 2018 | Syd

Underlag för organiserad PSA-testning på remiss

Regeringen har avsatt 8,4 miljoner kronor för att landstingen ska påbörja arbetet med att göra PSA-testningen mer strukturerad och jämlik.

31 augusti 2018 | Samverkan

Se fler nyheter

Nyhetsarkiv

Kalender

Radiologisk workshop kring MRT diagnostik av prostatacancer

Målgrupp för dagen är radiologer som är intresserade av MRT-prostata och sköterskor som ska utföra undersökningar.

21 september 2018 | Syd

Workshop för patientföreträdare

Workshop med särskilt fokus på utdata och organisation kring kvalitetsregister.

3 oktober 2018 | Syd

RCO Syds registerdag 2018

Mötet kommer att innehålla mycket av intresse för alla regsterengagerade, både för registerstyrgrupperna och för anställda vid RC/RCC Syd.

4 oktober 2018 | Syd

Nationell utbildningsdag för dysplasibarnmorskor

Den första första nationella utbildningsdagen för dysplasibarnmorskor och dysplasisjuksköterskor enligt det nationella vårdprogrammet för cervixcancerprevention.

25 oktober 2018 | Samverkan

Den krokiga vägen

Nationell temadag om onkologisk och understödjande behandling vid matstrups- och magsäckscancer.

26 oktober 2018 | Samverkan

Hälsofrämjande levnadsvanor vid cancerbehandling

Utbildningsdag för kontaktsjuksköterskor och teamet runt cancerpatienten.

15 november 2018 | Syd

Se fler händelser

Kalenderhändelser