KUNSKAPSSTÖD FÖR DIG I CANCERVÅRDEN

Med patienter och närstående för hela människan.
Tillsammans med landsting och regioner.
I dagens och framtidens cancervård.

Mer om cancersjukdomar

1177

På 1177 Vårdguiden kan du läsa mer om cancersjukdomar och möta personer som själva fått cancer. 1177 Vårdguiden.

Nyheter

Nationellt vårdprogram bröstcancer uppdaterat

Det första nationella vårdprogrammet för bröstcancer togs fram 2014. Den senaste reviderade versionen fastställdes i januari 2018.

16 februari 2018 | Samverkan

Patientinformation om SVF översatt till tolv språk

Finns att ladda ner i tre olika filformat och kan anpassas efter lokala behov.

16 februari 2018 | Samverkan

Ny version av appen Cancervård

Vi har uppdaterat vår app Cancervård. Du som har automatisk uppdatering har redan fått den nya versionen.

15 februari 2018 | Samverkan

Fortsatt nej till allmän screening för prostatacancer

Nyttan med prostatacancerscreening överväger i dagsläget inte tydligt de negativa effekterna enligt Socialstyrelsen.

12 februari 2018 | Samverkan

Avancerad sarkombehandling föreslås bli koncentrerad till tre ställen

Landsting och regioner förväntas ta beslut om rekommendationen senast 1 juni 2018.

8 februari 2018 | Samverkan

Nytt vårdprogram Waldenströms makroglobulinemi

Det första nationella vårdprogrammet för Waldenströms makroglobulinemi är nu publicerat.

5 februari 2018 | Samverkan

Tydlig effekt av nivåstruktureringen av peniscancer

En tydlig effekt av nivåstruktureringen av peniscancer vad gäller kurativt syftande primärkirurgi samt lymfkörtelkirurgi. Det visar en ny nationell rapport.

1 februari 2018 | Samverkan

Se fler nyheter

Nyhetsarkiv

Kalender

Utbildning i Good Clinical Practice

Utbildning för läkare och sjuksköterskor som vill arbeta med kliniska prövningar.

4 april 2018 | Syd

Nätverksmöte koloskopi

Möte om koloskopiverksamheten i Skåne, Blekinge, Kronoberg och Halland, både i privat och offentlig vård.

6 april 2018 | Syd

Workshop om Perkutan tibialis nervstimulering (PTNS)

Med denna workshop vill vi samla både er som har erfarenhet av metoden och er som vill lära er grunderna i PTNS.

17 april 2018 | Syd

Gyncancerdagen

Återkommande event för att uppmärksamma gynekologisk cancer. I samarbete med Nätverket mot gynekologisk cancer.

18 april 2018 | Syd

En dag för kontaktsjuksköterskan

Vi tar bland annat upp språkbruk, familjens hälsa och välbefinnande, prevention och egenvård vid risk för lymfödem.

19 april 2018 | Syd

Utbildning i Good Clinical Practice

Utbildning för läkare och sjuksköterskor som vill arbeta med kliniska prövningar.

24 april 2018 | Syd

Gynekologisk cellprovtagning 50 år

Följ med på resan till nya vårdprogrammet och primärscreening med HPV.

2 maj 2018 | Syd

Se fler händelser

Kalenderhändelser