Cancerdiagnoser

Här finns samlat kunskapsstöd för respektive cancerdiagnoser. Det är vårdprogram, behandlingsriktlinjer, kvalitetsregisterrapporter, registerspecifika dokument och annat stöd som kan hjälpa dig i ditt arbete inom en specifik diagnos. 


Regionalt innehåll


I RCC Syds kalender över uppmärksammade cancerdagar kan du följa artiklar kring cancerdiagnoser.


Gemensam information uppdaterad: 28 juni 2016

Regional information uppdaterad: 4 maj 2016