Allvarliga ospecifika symtom som kan bero på cancer

Hos ungefär hälften av patienterna med de vanligaste cancersjukdomarna debuterar cancersjukdomen med allmänsymtom eller allvarliga ospecifika symtom som kan bero på cancer.

Vårdförlopp

Läs gällande vårdförlopp på webben
Ladda ner vårdförlopp (pdf) 

Kortversion för primärvården

Kortversion av vårdförlopp för primärvården (pdf)
Kortversion av vårdförlopp för primärvården (word)

Patientinformation

Patientinformationsblad om utredning enligt SVF (pdf)

Allvarliga, icke-akuta sjukdomar börjar ofta med symtom som trötthet, viktnedgång, smärtor eller anemi. Samma symtom är i de allra flesta fall godartade och försvinner utan behandling. 

Patienter med allvarliga ospecifika symtom kan inte remitteras till en sjukdomsspecifik vårdprocess, eftersom det saknas misstanke om en specifik sjukdom i ett specifikt organ. Syftet med ett standardiserat vårdförlopp för patienter med allvarliga ospecifika symtom som kan bero på cancer är därför att säkra att även dessa patienter utreds utan medicinskt omotiverad väntetid.


Regionalt innehåll


Regional patientprocessledare

Kristina Arnljots

regional patientprocessledare okänd primärtumör (CUP)

Skånes universitetssjukhus


Gemensam information uppdaterad: 6 oktober 2017

Regional information uppdaterad: 20 november 2017

Regionalt