MENY
Till regionspecifikt innehåll

Allvarliga ospecifika symtom som kan bero på cancer

Hos ungefär hälften av patienterna med de vanligaste cancersjukdomarna debuterar cancersjukdomen med allmänsymtom eller allvarliga ospecifika symtom som kan bero på cancer.

Vårdförlopp

Läs gällande vårdförlopp på webben
Ladda ner vårdförlopp (pdf)

Kortversion för primärvården

Kortversion av vårdförlopp för primärvården (pdf)
Kortversion av vårdförlopp för primärvården (word)

Patientinformation

Patientinformationsblad om utredning enligt SVF (pdf)

Allvarliga, icke-akuta sjukdomar börjar ofta med symtom som trötthet, viktnedgång, smärtor eller anemi. Samma symtom är i de allra flesta fall godartade och försvinner utan behandling. 

Patienter med allvarliga ospecifika symtom kan inte remitteras till en sjukdomsspecifik vårdprocess, eftersom det saknas misstanke om en specifik sjukdom i ett specifikt organ. Syftet med ett standardiserat vårdförlopp för patienter med allvarliga ospecifika symtom som kan bero på cancer är därför att säkra att även dessa patienter utreds utan medicinskt omotiverad väntetid.

Regionspecifikt innehåll

  • Norr
  • Stockholm Gotland
  • Syd
  • Sydöst
  • Uppsala Örebro
  • Väst

Regionalt anpassad patientinformation

För Region Stockholm så finns en regionalt anpassad patientinformation att dela ut till patient vid välgrundad misstanke om standardiserade vårdförlopp. Ladda ner den här.

Läs mer om införande av vårdförloppen i region Stockholm och region Gotland.

Regional patientprocessledare

Kristina Arnljots

ordförande vårdprogramgrupp och regional patientprocessledare och okänd primärtumör (CUP), onkolog

Skånes Universitetssjukhus, Malmö/Lund


Gemensam information uppdaterad: 17 februari 2019

Regional information uppdaterad: 17 februari 2019