Till regionspecifikt innehåll

Nationellt vårdprogram för långtidsuppföljning efter barncancer

Det nationella vårdprogrammet för långtidsuppföljning efter barncancer inkluderar alla som fått cancerbehandling som barn och fram till 18 års ålder. Det omfattar långtidsuppföljning både för de som nu är barn och ungdomar och de som är vuxna.Den senaste reviderade versionen av vårdprogrammet fastställdes i maj 2019.

Nationellt vårdpgrogram

Nationellt vårdprogram långtidsuppföljning efter barncancer, Kunskapsbanken

Alla vårdprogram och SVF finns nu samlade i RCCs Kunskapsbank. Kunskapsbanken ersätter appen Cancervård.

Regionspecifikt innehåll

  • Norr
  • Stockholm Gotland
  • Syd
  • Sydöst
  • Uppsala Örebro
  • Väst

Regional medicinsk riktlinje 

Tillämpningar av nationella vårdprogram kallas i Västra sjukvårdsregionen regionala medicinska riktlinjer. 

Regional medicinsk riktlinje för långtidsuppföljning efter barncancer (pdf)