Nationellt vårdprogram binjuretumörer

Det nationella vårdprogrammet för binjuretumörer täcker utredning, behandling och uppföljning av samtliga typer av binjuretumörer. Binjuretumörer uppvisar stor variation både när det gäller symtom och krav på handläggning. Vårdprogrammet omfattar även benigna binjuretumörer. Det är fastställt av Regionala cancercentrum i samverkan 2020.

Nationellt vårdprogram

Nationellt vårdprogram binjuretumörer, Kunskapsbanken

Alla vårdprogram och SVF finns nu samlade i RCCs Kunskapsbank. Kunskapsbanken ersätter appen Cancervård.

Stödjande RCC är Regionalt cancercentrum Sydöst.