Läkemedelsregimer ALL

Det finns inga nationellt fastställda läkemedelsregimer för diagnosen. Däremot finns det regionala regimer.

 


Gemensam information uppdaterad: 10 april 2017

Regional information uppdaterad: 4 september 2015

Regionalt