Läkemedelsregimer AML

Här finns regimer, tydliga och enhetliga beskrivningar av hur antitumorala läkemedel ska doseras och kombineras, för AML. Här kan du också läsa basfakta om läkemedel.

 


Faktaägare: AnnSofie Fyhr, apotekare, RCC Syd
Gemensam information uppdaterad: 6 oktober 2017

Regional information uppdaterad: 4 september 2015

Regionalt