MENY
Till regionspecifikt innehåll

Läkemedelsregimer KLL

Här finns regimer, tydliga och enhetliga beskrivningar av hur antitumorala läkemedel ska doseras och kombineras, för kronisk lymfatisk leukemi (KLL). Här kan du också läsa basfakta om läkemedel.

Regionspecifikt innehåll

  • Norr
  • Stockholm Gotland
  • Syd
  • Sydöst
  • Uppsala Örebro
  • Väst

RCC Norr hänvisar till de läkemedelsregimer som tagits fram nationellt.


Ansvarig redaktör: Jesper Törnlund
Gemensam information uppdaterad: 7 februari 2019

Regional information uppdaterad: 7 februari 2019