MENY

Gällande vårdförlopp kronisk lymfatisk leukemi (KLL)

Fastställt av Regionala cancercentrum i samverkan 2018-10-30.

Arbetsgruppens sammansättning

 • Mats Jerkeman, ordförande lymfom, docent, onkolog, Skånes universitetssjukhus, Lund
 • Karin Karlsson, ordförande KLL, hematolog, Skånes universitetssjukhus, Lund
 • Rose-Marie Amini, docent, patolog, Akademiska sjukhuset, Uppsala
 • Anna Bergendahl Sandstedt, hematolog, Universitetssjukhuset i Linköping
 • Fredrik Björnwid, patientrepresentant, Blodcancerförbundet, Malmö
 • Lena Brandefors, hematolog, Sunderby sjukhus, Luleå
 • Mats Ehinger, docent, patolog, Skånes universitetssjukhus, Lund
 • Staffan Ekedahl, allmänläkare, Jönköping
 • Karin Ekström-Smedby, docent, onkolog, Karolinska universitetssjukhuset Solna, Stockholm
 • Martin Erlanson, med.dr, onkolog, Norrlands universitetssjukhus, Umeå
 • Hans Hagberg, docent, onkolog, Akademiska sjukhuset, Uppsala
 • Claes Karlsson, med.dr, onkolog, Karolinska universitetssjukhuset, Solna, Stockholm
 • Ingemar Lagerlöf, hematolog, Universitetssjukhuset i Linköping
 • Birgitta Lauri, hematolog, Sunderby sjukhus, Luleå
 • Gunnar Lindblom, radiolog, Universitetssjukhuset i Linköping
 • Ola Lindén, docent, onkolog, Skånes universitetssjukhus, Lund
 • Daniel Molin, docent, onkolog, Akademiska sjukhuset, Uppsala
 • Herman Nilsson-Ehle, docent, hematolog, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg
 • Stefan Norin, med.dr, hematolog, Karolinska universitetssjukhuset Solna, Stockholm
 • Thomas Relander, docent, onkolog, Skånes universitetssjukhus, Lund
 • Daniel Roth, hematolog, Skånes universitetssjukhus, Lund
 • Maria Strandberg, hematolog, Sundsvalls sjukhus, Sundsvall
 • Jeanette Thuné, leg. sjuksköterska, Skånes universitetssjukhus, Lund