Vårdprogram kronisk lymfatisk leukemi

Det nationella vårdprogrammet för kronisk lymfatisk leukemi (KLL) är fastställt av Regionala cancercentrum i samverkan 2018 och gäller för alla patienter med KLL.

Nationellt vårdprogram

Läs gällande vårdprogram på webben
Ladda ner gällande vårdprogram (pdf, nytt fönster)

Den senast reviderade versionen av vårdprogrammet innehåller bland annat följande ändringar:

  • Reviderade kapitel om kompletterande utredning, behandling och uppföljning samt indikationen för splenektomi vid KLL.
  • Remissionsbedömning vid KLL har förändrats i och med behandling med ibrutinib och idelalisib.

Vårdprogrammet utgår från Svenska KLL-gruppens nationella riktlinjer.

Stödjande RCC är Regionalt cancercentrum Stockholm Gotland.

Faktaägare: Mattias Mattsson, hematolog, Akademiska sjukhuset, UppsalaMattias Mattsson, hematolog, Akademiska sjukhuset, Uppsala
Gemensam information uppdaterad: 15 november 2018