Nationell vårdprogramgrupp för KLL

Stödjande RCC

Regionalt cancercentrum Stockholm Gotland

Ordförande

Maria Strandberg

Sundsvalls sjukhus

Ledamöter

Birgitta Lauri

Sunderby sjukhus, Luleå

 

Mattias Mattsson

Akademiska sjukhuset, Uppsala

Jeanette Lundin

Karolinska Universitetssjukhuset, Solnaset

Kourosh Lofti

Linköpings Universitetssjukhus, Linköping

Per-Ola Andersson

Södra Älvsborgs Sjukhus, Borås

Daniel Roth

Skånes Universitetssjukhus, Lund

Patologrepresentant

Magnus Hultdin

Norrlands Universitetssjukhus, Umeå

Gustaf Jansson

Linköpings Universitetssjukhus, Linköping

Seija Brundin

Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

Patientföreträdare

Annette Persson

Blodcancerförbundet