MENY

Nationellt vårdprogram follikulärt lymfom

Fastställt av Regionala cancercentrum i samverkan 2017-02-28

25. Vårdprogramgruppen

25.1 Vårdprogramgruppens medlemmar

 • Ola Lindén, ordförande, docent, överläkare, VO Hematologi Onkologi och Strålningsfysik, Skånes Universitetssjukhus, Lund
 • Hans Hagberg, docent, överläkare, Onkologiska kliniken, Akademiska sjukhuset, Uppsala 
 • Ann-Sofie Johansson, Docent, överläkare, Onkologiska kliniken, Norrlands Universitetssjukhus, Umeå
 • Martin Stenson, Överläkare Hematologi och Allmän Internmedicin, Medicinkliniken, Kungälvs Sjukhus
 • Ida Tufvesson, Överläkare, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping
 • Anneli Gustavsson, Patientrepresentant, Lund
 • Björn Wahlin, docent, överläkare, Hematologiskt Centrum, Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge, Stockholm  

25.2 Jäv och andra bindningar

Vårdprogramarbetet har skett utan stöd från läkemedelsindustrin eller andra externa parter. Alla som ingår i arbetsgruppen har lämnat jävsdeklarationer. Kopior av hela gruppens jävsdeklarationer, inklusive föreläsaruppdrag, kan erhållas från Regionalt cancercentrum i Uppsala-Örebro.

25.3 Vårdprogrammets förankring

Vårdprogrammet har utarbetats på uppdrag av RCC:s samverkansnämnd, vilken utsett Ola Lindén till vårdprogramgruppens ordförande. 

I en första remissrunda har nedanstående organisationer lämnat synpunkter på vårdprogrammets innehåll: 

 • Hematologisjuksköterskornas organisation (HEMSIS) 
 • Nätverksgruppen för Cancerrehabilitering 
 • Regionala kontaktpersoner på respektive RCC 
 • Svenska Lymfomgruppen (SLG) 
 • Svensk Förenings för Hematologi (SFH) styrelse 
 • Svensk Onkologisk Förenings (SOF) styrelse
 • Svensk Förening för Palliativ Medicin (SFPM) 
 • Svensk Förening för Patologi hematopatologisektion
 • Svensk förening för Klinisk Genetik
 • Svenska benmärgstransplantationsgruppen (SBMT)
 • Svenska Läkaresällskapet 

Patientföreningen Blodcancerförbundet, har gett synpunkter genom att vara direktrepresenterad i vårdprogramgruppen. 

Efter sammanställning av de inkomna synpunkterna och revidering som följd av den första remissrundan, har vårdprogrammet skickats på ytterligare en remissrunda. Denna har gått till landstingens linjeorganisationer för kommentarer kring organisatoriska och ekonomiska konsekvenser av vårdprogrammet. Efter den andra remissrundan har vårdprogrammet bearbetats och godkänts av vårdprogramgruppen, fastställts av RCC:s samverkansnämnd och publicerats på RCC:s respektive SLG:s och SFH:s webbplatser.