Till regionspecifikt innehåll

Nationellt kvalitetsregister myeloproliferativa sjukdomar

Kvalitetsregistret inkluderar myeloproliferativa neoplasier diagnostiserade från 2008, ålder vid diagnos 18 eller äldre.

Interaktiv rapport MPN diagnosår 2008-2019

MPN - Nationell rapport nr 4, 3-årsuppföljning, Diagnosår 2010-2012 (pdf)

MPN - Nationell rapport nr 3, Diagnosår 2008-2014 (pdf)

Sammanställning av nationella data från kvalitetsregistret görs vartannat år. Alla rapporter finns i menyn till vänster.

Kvalitetsindikatorer

  • Inrapporterade patienter, täckningsgrad: 83 procent, 2014

Det nationella kvalitetsregistret för myeloproliferativa sjukdomar (MPN) startade 2008. Regionalt cancercentrum Stockholm Gotland ansvarar för registret.