MENY

Styrgrupp för Nationellt Kvalitetsregister för Bröstcancer, NKBC

Styrgruppen ansvarar för vilka patientdata som samlas in samt hur dessa sammanställs och presenteras. Styrgruppen initierar och samordnar dessutom forskningsprojekt inom ramen för registret.

Ordförande/registerhållare

Irma Fredriksson

Kirurg

Karolinska Universitetssjukhuset

Exekutiv ledningsgrupp för Nationellt Kvalitetsregistret för Bröstcancer, NKBC

Kerstin Sandelin
Irma Fredriksson
Anna Ehinger
Lena Marie Peterson

Exekutiv ledningsgrupp för kvalitetsregistret för bröstrekonstruktion

Kerstin Sandelin
Inkeri Leonardsson Schultz
Hanna Fredholm
Kristina Åhsberg
Anita Ringberg
Maria Ekholm

 

Ledamöter

Charlotta Wadsten

kirurg

Sundsvalls sjukhus

 

Anna-Karin Wennstig

onkolog

Norrlands universitetssjukhus

Gunilla Christenson

kirurg

Falu lasarett

Henrik Lindman

onkolog

Akademiska sjukhuset, Uppsala

Pia Stenberg

kontaktsjuksköterska onkologi

Gävle sjukhus

Lars Löfgren

kirurg

Capio S:t Görans Sjukhus, Stockholm

Lena Marie Petersson

Karolinska Institutet

Carlos Dussan Luberth

kirurg

Universitetssjukhuset, Linköping

Maria Ekholm

onkolog

Länssjukhuset Ryhov, Jönköping

Dan Lundstedt

onkolog

Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Per Nyman

kirurg

Skaraborgs sjukhus, Lidköping

Martin Rehn

Kirurg

Skånes universitetssjukhus, Malmö

Anna Ehinger

patolog

Skånes Universitetssjukhus, Lund

Martin Malmberg

onkolog

Helsingborgs Lasarett

Bröstcancerförbundet

Susanne Dieroff Hay

Ordförande

 

Cina Seiderfors

Stödjande RCC

Annette Asterkvist

registeradministratör

 

John Lövrot

statistiker

RCC Stockholm - Gotland

Lena Grönlund

registerproduktägare

RCC Stockholm-Gotland


Faktaägare:Kerstin Sandelin, kirurg, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna
Gemensam information uppdaterad: 25 april 2019