MENY

Gällande vårdprogram bröstcancer

Fastställt av Regionala cancercentrum i samverkan 2019-01-30.

25. Palliativ vård och insatser

Evidens och rekommendationer

  • Specialister i palliativ medicin bör inkluderas i ett multidisciplinärt team i vården av bröstcancerpatienter och deras närstående. Evidensnivå I 
  • Specialister i palliativ vård kan stödja svårt sjuka patienter och deras närstående genom att förbättra symtomkontroll, minska ångest och skapa förutsättningar för vård där patienten och de närstående önskar. Evidensnivå I 
  • Specialister i palliativ medicin bör inkluderas i ett multidiciplinärt team i vården av bröstcancerpatienter för att förbättra symtomkontroll, ge stöd till patienter och deras närstående, vid behov koordinera vården av bröstcancerpatienter mellan olika vårdgivare, samt tydliggöra målet med vården. Bröstcancerpatienter och närstående med komplexa behov bör, i alla stadier av sjukdomen, erbjudas remiss till ett specialiserat psykosocialt team. Rekommendationsgrad A.

Läs mer i det nationella vårdprogrammet för palliativ vård.

25.1 Om kontaktsjuksköterskor i den palliativa bröstcancervården

För att kunna erbjuda ett adekvat och optimalt omhändertagande av patienter med spridd bröstcancer är det mycket viktigt med personlig kontinuitet i vården och ett professionellt stöd vid överföring av patienter mellan olika vårdformer. Vissa faser är speciellt känsliga för patienten, till exempel pågående utredning vid misstänkt återfall i bröstcancer, pågående palliativ endokrin behandling respektive palliativ cytostatikabehandling och överföring till palliativt konsultteam eller hospis, efter eller i anslutning till den så kallade brytpunkten.

Patienter med bröstcancer är en utsatt kategori, och för att på bästa sätt tillgodose deras behov är det viktigt med en väl utbyggd kontaktsjuksköterskefunktion i enlighet med Socialstyrelsens krav tillsammans med adekvat tillgång till läkare med specialistkompetens inom bröstcancer för patienter i palliativ fas.

För mer detaljerad genomgång av denna frågeställning, se Nationellt vårdprogram för palliativ vård.