Nationell vårdprogramgrupp bröstcancer

Ordförande

Jonas Bergh

onkolog

Karolinska universitetssjukhuset

 

 

Ledamöter

Helena Olofsson

patolog

Akademiska sjukhuset, Uppsala

 

Johan Ahlgren

onkolog

Region Örebro län

Jan Frisell

kirurg

Karolinska Universitetssjukhuset, Solna

Anna-Lotta Hallbäck

kirurg

Universitetssjukhuset, Linköping

Dan Lundstedt

onkolog

Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Lisa Rydén

kirurg

Skånes Universitetssjukhus, Lund

Anne Andersson

onkolog

Norrlands Universitetssjukhus, Umeå

 

 

Patientrepresentant

Elizabeth Bergsten Nordström

Bröstcancerföreningarnas Riksorganisation

Stödjande RCC

Charlotta Lönnqvist

sjuksköterska

RCC Stockholm — Gotland


Faktaägare: Charlotta Lönnqvist, sjuksköterska, RCC Stockholm — GotlandCharlotta Lönnqvist, sjuksköterska, RCC Stockholm — Gotland
Gemensam information uppdaterad: 6 november 2017