Standardiserat vårdförlopp bukspottkörtelcancer

Det standardiserade vårdförloppet för bukspottkörtelcancer gäller från och med 2016. Vårdförloppet gäller för vuxna patienter och bygger på det nationella vårdprogrammet.

Gällande vårdförlopp

Läs gällande vårdförlopp på webben
Ladda ner gällande vårdförlopp (pdf)

Kortversion för primärvården

Kortversion för primärvården, bukspottkörtelcancer (pdf)
Kortversion för primärvården, bukspottkörtelcancer (word)

Vårdförloppet är reviderat under 2018 men landstingen har inte i uppdrag att införa förändringarna förrän vid årsskiftet 2018/2019. Du hittar den reviderade versionen här:

Vårdförlopp under revision

Förändringar i den reviderade versionen, urval

En komplett lista med förändringar finns i vårdförloppsdokumentet. 

  • Misstanke, tillägg i kursiv stil: ”smärta i övre delen av buken och/eller ryggen tillsammans med ofrivillig viktnedgång, särskilt i samband med relativt nydebuterad diabetes och/eller steatorré.” 
  • Välgrundad misstanke, ändring i kursiv stil: ”bilddiagnostiskt eller endoskopiskt fynd talande för potentiellt malign förändring (inklusive IPMN och vidgad pankreasgång) i pankreas eller periampullärt.” Tidigare formulering: ”… talande för premalign eller malign förändring …”
  • Ledtider för nationell uppföljning, nytt alternativ för Start av behandling: Start av första behandling, exspektans**, 22 kalenderdagar. **Behandlingen ”exspektans” används i detta vårdförlopp för patienter som diagnosticeras med premaligna tillstånd (IPMN) som inte ska föranleda kirurgisk behandling utan följas enligt det nationella vårdprogrammet. Behandlingsbeslutet tillsammans med patienten ska anges som mätpunkt.”
  • Hantering av återfall: Nationell standardtext tillagd utan ändringar eller förtydliganden.

Patientinformation 

Patientinformationsblad om utredning enligt SVF (pdf)

Ansvarig redaktör: Camilla Agdler
Gemensam information uppdaterad: 28 juni 2018

Regionalt