Nationell vårdprogramgrupp bukspottkörtelcancer

Ordförande

Bobby Tingstedt

docent, överläkare

kirurgkliniken, Skånes Universitetssjukh...

 

Ledamöter

Britt-Marie Karlsson

kirurg

Akademiska sjukhuset Uppsala

Mikael Öman

docent, överläkare

Kirurgcentrum, Norrlands Universitetssju...

Thomas Gasslander

docent, överläkare

kirurgkliniken, Universitetssjukhuset, L...

Christoph Ansorge

bitr. överläkare

Gastrocentrum, Karolinska Universitetssj...

Svein-Olav Bratlie

regional processägare bukspottkörtelcancer

Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göter...

 

Patientrepresentant

Carl M Hamilton

Patientrepresentant, Ordförande PALEMA

Stödjande RCC

Annika Asketun

verksamhetsutvecklare

RCC Sydöst

 

Gemensam information uppdaterad: 27 november 2017