Läkemedelsregimer gynekologiska tumörer

Det finns inga nationellt fastställda läkemedelsregimer för diagnosen. Däremot finns det regionala regimer.

 


Gemensam information uppdaterad: 22 september 2015

Regional information uppdaterad: 5 augusti 2015

Regionalt