Läkemedelsregimer livmoderhalscancer och vaginalcancer

Det finns inga nationellt fastställda läkemedelsregimer för diagnosen. Däremot finns det regionala regimer.


Gemensam information uppdaterad: 24 januari 2017

Regional information uppdaterad: 21 maj 2015