Till regionspecifikt innehåll

Standardiserat vårdförlopp livmoderhalscancer

Det standardiserade vårdförloppet för livmoderhalscancer gäller för vuxna patienter och bygger på det nationella vårdprogrammet.

Regionspecifikt innehåll

  • Mellansverige
  • Norr
  • Samverkan
  • Stockholm Gotland
  • Syd
  • Sydöst
  • Väst

Läs mer om införande av vårdförloppen i region Stockholms och region Gotland.

Regionalt anpassad patientinformation

För Region Stockholm så finns en regionalt anpassad patientinformation att dela ut till patient vid välgrundad misstanke om cancer inom ramen för standardiserade vårdförlopp. Ladda ner den här.