Till regionspecifikt innehåll

Livmoderkroppscancer

Livmoderkroppscancer (corpuscancer/ endometriecancer) uppstår i slemhinnan i livmodern. Sjukdomen är vanligare bland äldre kvinnor och sällsynt bland kvinnor under 40 år. Varje år insjuknar cirka 1 400 personer i Sverige. 

Livmoderkroppscancer upptäcks ofta tidigt, vilket gör att chansen att överleva i de flesta fall är god. Den relativa femårsöverlevnaden (andel kvinnor som överlever minst fem år) är 85 procent. Det vanligaste symtomet är blödningar eller missfärgade flytningar efter klimakteriet. Om man fortfarande har mens kan mellanblödningar vara ett symtom.

Vilken behandling man får beror på tumörtyp och vilket stadium av sjukdomen man har. I de flesta fall behandlas sjukdomen med kirurgi. Ofta tas hela livmodern, äggledarna och äggstockarna bort. Efter operationen kan man få strålbehandling eller cytostatika. Ibland ges bara strålbehandling eller hormonbehandling i stället för operation.

Livmoderkroppscancer ökar med omkring fyra procent per år i Sverige och är den snabbast ökande gynekologiska cancern i västvärlden. Orsaken är den tilltagande fetman i befolkningen.

Regionspecifikt innehåll

  • Norr
  • Stockholm Gotland
  • Syd
  • Sydöst
  • Uppsala Örebro
  • Väst