Läkemedelsregimer vagina och vulva

Det finns inga nationellt fastställda läkemedelsregimer för diagnosen. Däremot finns det regionala regimer.


Gemensam information uppdaterad: 22 september 2015

Regional information uppdaterad: 21 maj 2015