MENY

Nationellt vårduppdrag vulvacancer

Vulvacancer drabbar årligen 150-190 kvinnor i landet. Primär behandling, liksom behandling av lokala recidiv, är nästan uteslutande kirurgisk. Radio- eller radiokemoterapi ges dock till vissa patienter. Behandlingen är komplex och resurskrävande och är därför från januari 2017 koncentrerad till fyra vårdenheter i landet.

Behandling

Kirurgisk och onkologisk behandling i botande syfte.
Radioterapi och radiokemoterapi ges då kirurgisk behandling av olika skäl inte är aktuell eller där operation inte kunnat avlägsna all tumörvävnad. 

Nationella vårdenheter

Karolinska Universitetssjukhuset
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Skånes Universitetssjukhus
Universitetssjukhuset Linköping

Uppföljning

De nationella vårdenheterna har arbetat under 2017-2018 och redovisar de två åren i en gemensam rapport:

Gemensam tvåårsuppföljning vulvacancer (pdf, nytt fönster)

Information till utredande och remitterande enheter

Dokumenten är av typen pdf och öppnas i nytt fönster.

Verksamhetsbeskrivning vulvacancer 2019-01-011
PM kirurgisk behandling vulvacancer
Skiss för att rita tumör/biopsi
Remiss till nationell koordinator vulvacancer, 2018-05-21
Flödesschema för remisshantering, 2019-01-01
Kontaktuppgifter till nationell koordinator, 2019-01-01

Dokument och länkar

Sakkunniggruppens utlåtande (pdf, nytt fönster)
Remiss till regioner, juni 2015 (pdf, nytt fönster)
Remissvar och ansökningar
RCCs beslutsrekommendation, febr 2016 (pdf, nytt fönster)


Faktaägare: Stefan Rydén
Ansvarig redaktör: Camilla Agdler
Gemensam information uppdaterad: 18 november 2019